• Facebook
  • Google
Norsk bokmål (Norwegian) English (UK)

TELT

base camp lillemollisI Norge har vi Allemannsretten som gir oss rett til fri, umotorisert ferdsel, enten det er til fots, med tråsykkel, sparkesykkel, ski, truger, sparkstøtting eller annet, gjelder bare så lenge man ikke utøver skade eller er til ulempe for andre. 
In Norway we have the Allmannsretten that is a law that we have the right to roam in nature, unmotorized, by foot, bike, kick-sled, ski, snowshoes, kicks or other, as long as we do not harm the nature or distract others.

Les mer: TELT

Happenings