• Facebook
  • Google
Norsk bokmål (Norwegian) English (UK)

GAMSLETT FISKERBONDEGÅRD

gamslettGamslett fiskebondegård er Nord-Troms Museums hovedanlegg i Lyngen kommune.
Gamslett er en typisk fiskerbondegård, som kan dateres tilbake til 1700-tallet, men allrede i 1569 bodde det folk her.

Gamslett fisher-farmer homestead is North Troms Museum's main site in Lyngen Municipality.
Gamslett is a typical fisher-farmer homestead, which can be dated back to the 18th century, but already in 1569 there were people living here.

Les mer: GAMSLETT FISKERBONDEGÅRD

BESØK BRUKSKUNSTNER HILDE LUND

hildelundHilde Lund er innehaver av Reisa skinnprodukter. Hun designer samiske håndverksprodukter innen skinn, pels, klede og smykker. Besøk hennes salgsutstilling og verksted!

Les mer: BESØK BRUKSKUNSTNER HILDE LUND

FRA BÆR TIL SIRUP

reisasirupBesøk verdens nordligste sirupsfabrikk - omvisning, fortelling og smaksprøver av arktisk sirup og gelé.

Les mer: FRA BÆR TIL SIRUP

RUNDT NESTE SVING

rundtnestesvingLangs E6 i Nord-Troms midt mellom Tromsø og Alta finner du oss rundt neste sving. Brems ned, ta en pause! Nord-Troms byr på autentiske og varierte kulturopplevelser: Fortellinger, mat, håndverk, reiseminner – og et fredelig sted for natta.

Along the E6, halfway between Tromsø and Alta, you’ll find us. Have a break and relax. North Troms offers authentic and varied cultural experiences: storytelling, local cuisine, handicraft, and a good nights sleep.

Vi er her, rundt svingen. Kom innom!
We’re here, just around the bend. Stop by!

www.rundtnestesving.no

 

Les mer: RUNDT NESTE SVING

ORD I TÅKEHEIMEN - WORDS IN A HAZE

orditakeheimen

Utstillinga "Ord i Tåkeheimen" om Fridtjof Nansens Fram-expedisjon - Flerebrukshuset Kvænangen

Exhibition "Words in a Haze" about Fridtjof Nansen's Fram expedition - Multiple use house Kvænangen

Les mer: ORD I TÅKEHEIMEN - WORDS IN A HAZE

SKIBOTN MARKEDSPLASS

skibotn markedspplassMarkedet i Skibotn, Storfjord, hadde sin storhetstid på 1800-tallet, når det var største og viktigste handelsmarkedet i Nord-Troms. Skibotn var en naturlig møteplass for folkegrupper fra innlandet og folkegrupper som holdt til ved kysten. I dag, gir utstillingen et innblikk i det gamle markedslivet.

Market place in Skibotn, Storfjord, was in its glory in the 19th century, being the largest and the most important market place in North Troms. It is regarded one of the largest and most important market places in North Troms. Skibotn was a natural meeting point for people from innland and people from the coast and nearby islands. Today, the exhibition gives an insight into the old days and life around the maket place.

Les mer: SKIBOTN MARKEDSPLASS

HOLMENES SJØSAMISKE GÅRD

holmenesgardHolmenes Sjøsamiske Gård i Kåfjord/Gaivuotna fra rundt 1850 var bebodd frem til 1964. På Holmenes Gård kan du oppleve hvordan en sjøsamisk familie levde før krigen og lære noe om kontrastene mellom da og nå.

Holmenes Sea Sami Farm in Kåfjord dates back to around 1850 and was inhabited until 1964. At the farm you can get a feel on how a Sea Sami family lived before the war as well as learn about the contrasts between then and now.

Les mer: HOLMENES SJØSAMISKE GÅRD

SØRSTRAUMEN

Sørstraumen er Nord-Europas nest sterkeste tidevannsstrømetter Saltstraumen. Straumen går seks timer hver vei med en fart på opptil 33km/t når det er springflo om våren. I gamle dager var dette en veldig godfiskeplass der båtene lå tett. Og når lokalen kom, visste man på grunn av floaaldri hvor den anløp først, Sørstraumen, Badderen eller Kjækan.

Les mer: SØRSTRAUMEN

REISA NASJONALPARK

nasjonalpark inngang Reisa nasjonalpark ble åpnet i 1986. Reisa Nasjonalpark med sine 803 km2 er en av Norges største nasjonalparker.

Les mer: REISA NASJONALPARK

HAVNNES HANDELSSTED

havnnes webI følge kongelig bevilling startet Tomas A. Lyng i 1795 bedriften som Johs. H. Giever overtok i 1868. Tomas A. Lyng var gift med den legendariske "Mor Lyng" som selv fikk 12 barn, hvorav ingen levde opp.

Les mer: HAVNNES HANDELSSTED

TØRFOSS GÅRD

Torfoss IMG 0306 mediumTørfoss kvengård er Nord-Troms Museums hovedanlegg og ligger i Reisadalen. Fra Storslett sentrum er det 18 km oppover dalen og avkjøringen på Storslett er merket med skilt. Gården Tørfoss ble ryddet på 1750-tallet og består av våningshus, bårstue, røykbadstue, driftsbygninger og tre buer.

Les mer: TØRFOSS GÅRD

SPILDRA

SpindajSpildra har den største og mest varierte ansamlingen avkulturminner i regionen. Den største øya i Kvænangen har ca 35 fastboende. Her er detgjort mange gamle funn, fra eldre steinalder, yngre steinalder, tidligmetalltid, jernalder, middelalder og nyere tid.

Les mer: SPILDRA

JAKT OG FISKE

ferskvannsfiske-viddaNord Troms byr på gode jakt- og fiskemuligheter for den naturinteresserte. For fiskeinteresserte er det mulig å fiske etter laks, sjørøye, sjøørret, fjellrøye, torsk, sei, kveite, steinbit med mer. For jaktinteresserte er jakt etter rype, hare, and, elg med mer på menyen.

Les mer: JAKT OG FISKE

Underkategorier

Happenings